Lot de la talla 10a.

Lot de la talla 10a.

Comissió famílies Escola La Maquinista