Lot de la talla T6-7

Lot de la talla T6-7

Comissió famílies Escola La Maquinista